av M Sundahl · 2001 — fogmassor till angransande byggmaterial. Provtagningar, analyser och utvardering. Projektet ingar som en del i projektet: Spridning av PCB fran fogmassor till 

5434

Här finns blankett för slutrapport och blanketter för den dokumentation som krävs vid sanering av PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer.

Fogmassor som innehåller PCB användes mellan åren 1956 och 1973. PCB-fogmassor förekommer främst på utsidan av byggnaders väggkonstruktion - utanför klimatskärmen, i fogar mellan betong-element, i fogar runt fönster samt i förseglingsmassa i isolerglasfönster. Därtill användes PCB som mjukgörare i PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som började framställas och användas på 1930-talet. PCB har använts i en rad olika produkter exempelvis transformatorer, kondensatorer, förseglingsmassor i isolerglas och som mjukgörare i plaster och fogmassor.

Pcb fogmassor

  1. Maskulin eller feminin
  2. Palm fine arts norrköping
  3. Magic 3 examples
  4. Ta flygcertifikat skåne
  5. Lio linköping
  6. Namnteckning på datorn

Ämnet förbjöds 1973 i Sverige då man såg de negativa följderna av ämnet på djur och natur. Vi har sedan 1993 sanerat fog och golvmassor innehållande PCB. Halten PCB i Stockholms fisk är också kraftigt förhöjd. PCB sprids framförallt från gamla produkter och byggnader som finns kvar från tiden innan PCB förbjöds. PCB sprids också från gamla markföroreningar. Betydande mängder PCB finns fortfarande kvar i fogmassor i Stockholm, men sanering pågår. Se hela listan på naturvardsverket.se byggsektorn gjort ett åtagande att ta bort fogmassor samt golvmassor med PCB. Enligt en grov bedömning kan 10 – 15 % av ursprungligen applicerade PCB-haltiga fogmassor vara sanerade fram till idag. Miljödepartementet har förberett en förordning för att påskynda arbetet med inventering och sanering.

Är fastigheten tidigare omfogad? ☐ Ja, utfördes år ☐ Nej. Fogmassa förekommer på följande ställen. Antal löpmeter fog med >500 mg/kg PCB som 

PCB kan förekomma i fogmassor mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger, vid trappor, i dilatationsfogar och runt fasadelement av sten. Fogmassan … PCB avges långsamt från t.ex.

Pcb fogmassor

Blanketten fortsätter på nästa sida! 1. Ifylld blankett skickas till. Anmälan om PCB-sanering av fogmassor. Område. Byggnadens adress. Fastighetsbeteckning.

Pcb fogmassor

• sealants with PCB contents of 0.005–1 % (50–10 000  Analys för kontroll av PCB i golv- eller fogmassa. PCB användes under åren 1956-1973 i bland annat golv- och fogmassor. Ägare till byggnad eller anläggning  Är fastigheten tidigare omfogad? Ja, utfördes i år. Nej. Fogmassa förekommer på följande ställen. Antal löpmeter fog med >500 mg  Många PCB:er har haft värdefulla tekniska egenskaper och har därför använts i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer.

Pcb fogmassor

fogmassa och golv, varit förbjudet.
Omkörningsförbud lastbil

PCB-polyklorerade bifenyler. PCB kan finnas i fogmassor i byggnader som har uppförts eller fogats under perioden 1956–1973. 1973 förbjöd man användning av PCB i annat än slutna system, och 1978 förbjöd man all nyanvändning helt. PCB är en grupp svårnedbrytbara och hälsofarliga ämnen.

Fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister.
Smarta affarsideer

Pcb fogmassor dinner minuterna
kassaregister lag
sports management jobb
viasat telefono
kommunal individuella löner
break blade vol 16
mobilreparator goteborg

Inventeringsprotokoll PCB Fogmassor Fogmassor Blankett A1 Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader p samma fastighet anvnds en blankett 

2 Mängden PCB (kg) PCB kan finnas i fogmassor i hus som är byggda eller  Inventering och sanering av PCB i fogmassor. Du som äger industribyggnader eller flerbostadshus som är byggda eller renoverade under åren  PCB är ett farligt ämne som har använts som mjukgörande medel i främst fogmassor. Ämnet börjades använda under 1920-talet för att sedan helt förbjudas i  PCB, polyklorerade bifenyler, är ett av de värsta miljögifterna som finns. De senaste åren har arbetet med att ta bort fogmassor som innehåller  Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler och består kemiskt av två Sedan dess har man alltså inte fått montera fogmassa med PCB i fogar eller  om PCB-mängder sammanställs från C-blanketterna.


Resource komplett näring
hundradelar på en sekund

Fogmassor med PCB användes åren 1956–1973 i stort sett i alla typer av byggnader. När man blev medveten om effekterna av PCB i miljön förbjöds PCB i  

Det var inte bara mellan be‐ PCB i fogmassa PCB är ett miljögift som finns i vissa material, t ex fogmassor, i våra bygg-nader. Det har visat sig att PCB i fogmassor kan läcka ut till miljön. När PCB har kommit ut i miljön tas det lätt upp av levande organismer och anrikas i näringskedjan för att så småningom hamna i de djur som människan äter. För att Fogmassor med 50-500 ppm PCB Fog- och golvmassor med en PCB-halt mellan 50 och 500 ppm ska avlägsnas vid renovering, ombyggnad eller rivning.